Το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Λυκόπουλου, Προσκόπου, Ανιχνευτή, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή του στις δραστηριότητες του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.

Το Ατομικό Δελτίο Υγείας παραδίδεται στον/την Αρχηγό του Τμήματος (Αγέλη, Ομάδα, Κοινότητα) και φυλάσσεται σε ειδικό φάκελο στο Σύστημα για την προστασία των πληροφοριών που περιέχει.

NewsLetter

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας
Κύλιση στην Αρχή